Câu chuyện khách hàng

CÂU CHUYỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI CỦA AZLAW
26 T05

CÂU CHUYỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI CỦA AZLAW

Kể từ khi Việt Nam mở cửa kinh tế, ngày càng có nhiều người lao động nước ngoài đến Việt […]

HỢP THỬA ĐẤT KHI HAI MẢNH ĐẤT KHÔNG CÙNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT - CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG CỦA AZLAW
12 T05

HỢP THỬA ĐẤT KHI HAI MẢNH ĐẤT KHÔNG CÙNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT - CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG CỦA AZLAW

Nếu muốn hợp thửa hai mảnh đất mà không có cùng mục đích sử dụng đất thì phải làm như […]

CÂU CHUYỆN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC
25 T04

CÂU CHUYỆN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu  tư vào Việt Nam và hợp tác với một số doanh nghiệp trong […]

CÂU CHUYỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN –KHÔNG PHẢI CỨ KÝ GIẤY NỢ LÀ ĐƯỢC TRẢ NỢ
17 T04

CÂU CHUYỆN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN –KHÔNG PHẢI CỨ KÝ GIẤY NỢ LÀ ĐƯỢC TRẢ NỢ

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản không phải là vấn đề mới, nó xảy ra vô cùng nhiều với […]

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG: CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG TẠI AZLAW
12 T09

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG: CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG TẠI AZLAW

Tranh chấp lao động diễn ra tương đối nhiều với hình thức đa dạng. Phổ biến hơn cả là tranh […]

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- CÂU CHUYỆN KIỆN ĐÒI TÀI SẢN
06 T07

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- CÂU CHUYỆN KIỆN ĐÒI TÀI SẢN

Các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất diễn ra khá nhiều và tương đối phức tạp với nhiều […]

ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN: CÂU CHUYỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ CHỒNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
06 T07

ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN: CÂU CHUYỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ CHỒNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Những hệ lụy tiêu cực mà ly hôn mang lại là điều mà không ai có thể phủ nhận. Nó […]

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRÁI PHÁP LUẬT VỚI LÝ DO QUÁ VÔ LÝ
06 T07

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRÁI PHÁP LUẬT VỚI LÝ DO QUÁ VÔ LÝ

Bộ Luật Lao Động có quy định về trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt […]

SAU KHI LY HÔN: CÂU CHUYỆN THỰC TẾ VỀ TRANH CHẤP NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG
13 T06

SAU KHI LY HÔN: CÂU CHUYỆN THỰC TẾ VỀ TRANH CHẤP NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

Tranh chấp nghĩa vụ cấp dưỡng là một vấn đề thường xuyên xảy ra và rất khó giải quyết phát […]

0987.748.111