Văn bản pháp luật

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần
03 T08

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, trong cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần có […]

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
19 T07

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tư 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã […]

0987.748.111