Tư vấn luật đầu tư

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2023 MÀ BẠN CẦN BIẾT
26 T09

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2023 MÀ BẠN CẦN BIẾT

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể gặp nhiều vấn đề phát sinh dẫn đến […]

THỦ TỤC TĂNG, GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY FDI - AZLAW
16 T06

THỦ TỤC TĂNG, GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY FDI - AZLAW

Doanh nghiệp có quyền điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư, thay đổi cơ cấu góp vốn trong công ty. […]

GIA HẠN DỰ ÁN ĐẦU TƯ: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỚI NHẤT NĂM 2023 - AZLAW
24 T05

GIA HẠN DỰ ÁN ĐẦU TƯ: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỚI NHẤT NĂM 2023 - AZLAW

Khi hết thời hạn hoạt động trên Giấy chứng nhận đầu tư, nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp […]

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mới nhất
15 T12

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mới nhất

Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp […]

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
10 T12

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là nội dung cơ bản trong Giấy chứng nhận đăng ký […]

Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài
09 T12

Thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường gắn với việc thay đổi […]

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn
09 T12

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn

Lựa chọn một hình thức đầu tư phù hợp đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện dự […]

Quy định nhà đầu tư cần biết về địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp
09 T12

Quy định nhà đầu tư cần biết về địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp

Một trong những điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp đó là nhà đầu tư phải lựa chọn […]

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài để sử dụng ở Việt Nam
24 T11

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài để sử dụng ở Việt Nam

Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy tờ của nước ngoài, chúng ta thường được yêu cầu […]

0987.748.111