Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Trong thời kỳ hội nhập toàn cầu như hiện nay các hoạt động hợp các giữa các tổ chức, cá […]
admin2
20/12/2021

Trong thời kỳ hội nhập toàn cầu như hiện nay các hoạt động hợp các giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài ngày càng nhiều và được thỏa thuận thực hiện thông qua các hợp đồng thương mại quốc tế. Tuy nhiên, khi những mối qan hệ này gặp trục trặc, bất đồng hoặc quyền lợi của các bên bị xâm phạm sẽ dẫn đến tranh chấp. Vậy thủ tục và phương án giải quyết như thế nào? Luật áp dụng để giải quyết? Thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan nào? Trong bài viết này, AZLAW sẽ thông tin đến các bạn.

Hợp đồng có yếu tố nước ngoài là gì?

Theo quy định của pháp luật dân sự ở Việt Nam, hợp đồng là sự thỏa thuận thực hiện, thay đổi hoặc chấm dứt của các bên theo đó thể hiện quyền và nghĩa vụ mà các bên thống nhất ý chí nhằm đáp ứng quyền lợi của mỗi bên. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

 1. Có một trong các bên tham gia hợp đồng là chủ thể (cá nhân, pháp nhân) nước ngoài:
 2. Các bên tham gia trong hợp đồng đều là cá nhân, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ trong hợp đồng xảy ra tại nước ngoài:
 3. Các bên tham gia trong hợp đồng đều là cá nhân, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng thực hiện hợp đồng là ở nước ngoài

Tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài phát sinh khi nào?

Hợp đồng có yếu tố nước ngoài phải có ít nhất một chủ thể tham gia quan hệ là người nước ngoài, hoặc các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài hay các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

Tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài phát sinh khi một trong các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hay không đủ nghĩa vụ của hợp đồng có yếu tố nước ngoài và phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Tại Việt Nam, các cách giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài bao gồm: Thương lượng, Hòa giải, Trọng tài và Tòa án.

Giải quyết bằng thương lượng:

Thương lượng là phương thức đầu tiên được áp dụng để giải quyết tranh chấp. Phần lớn các thương nhân ưu tiên áp dụng bởi có thể tiết kiện được thời gian, công sức và kinh phí, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ thương mại.

Hiện nay, chưa có quy định pháp luật trong nước điều chỉnh cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài này. Tuy nhiên, thương lượng có thể được thỏa thuận bằng văn bản thỏa thuận, điều này nhằm xác định căn cứ nếu có sự việc xảy ra tranh chấp cần sự giải quyết của cơ quan thứ ba (Tòa án, Trọng tài).

Giải quyết bằng hòa giải:

Hòa giải thương mại được lựa chọn khi các bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng hoặc theo hình thức thỏa thuận riêng bằng văn bản. Theo phương thức này, bên thứ ba là hòa giải viên thương mại là bên trung gian hỗ trợ hướng dẫn hai bên giải quyết tranh chấp.

Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường thương lượng, hòa giải có các ưu, nhược điểm sau:

+ Ưu điểm:

Thương lượng, hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém, thủ tục tiến hành linh hoạt, mềm dẻo.

Nếu giải quyết mâu thuẫn thành công vẫn không gây ra sự đối kháng giữa các bên tranh chấp, có thể duy trì khả năng hợp tác các bên.

Giữ được uy tín và bí mật kinh doanh các bên, đồng thời do các bên tự thỏa thuận phương thức giải quyết nên các bên thường tự nguyện và nghiêm túc thực hiện.

+ Nhược điểm:

Phương án giải quyết do các bên đề ra nên việc thực hiện phụ thuộc vào sự tự giác của các bên, không có biện pháp và cơ quan cưỡng chế đối với bên không thực hiện thỏa thuận.

Do các bên tự do thỏa thuận nên dễ xảy ra trường hợp một bên lợi dụng việc thỏa thuận để kéo dài thời gian của đối phương, ảnh hưởng thời hiệu khởi kiện khi hai bên không thương lượng, hòa giải được.

Đối với việc hòa giải có sự tham gia của bên thứ ba đòi hỏi người hòa giải phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và thực tiễn, đồng thời kết quả hòa giải phụ thuộc vào tính khách quan của người làm trung gian này.

Giải quyết bằng Trọng tài:

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại chỉ áp dụng đối với những hợp đồng có liên quan đến thương mại, nếu chỉ liên quan đến những vấn đề dân sự thông thường thì không thể lựa chọn cách thức này để giải quyết.

Lựa chọn Trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp hợp đồng phát sinh thì các bên phải thỏa mãn điều kiện là có thỏa thuận lựa chọn trọng tài để giải quyết vụ án.

Khi chọn trọng tài thương mại để giải quyết thì các bên có thể lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, luật áp dụng. Phán quyết trọng tài tương đương với bản án, quyết định của Tòa án nên khi có phán quyết các bên phải thực hiện nghĩa vụ.

Trọng tài thương mại giải quyết theo nguyên tắc xét xử một lần và phán quyết của trọng tài mang tính chung thẩm và không thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài có các ưu, nhược điểm sau:

+ Ưu điểm:

Thủ tục Trọng tài đơn giản, nhanh chóng, ít tốn thời gian, tiền bạc các bên.

Quyết định của Trọng tài là quyết định chung thẩm nên có giá trị bắt buộc đối với các bên (do đó các bên không thể kháng cáo quyết định).

Quyền chỉ định trọng tài viên giúp các bên lựa chọn được Trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về vấn đề tranh chấp. Qua đó việc giải quyết tranh chấp được nhanh chóng, chính xác.

Việc xét xử không công khai sẽ giúp các bên hạn chế tiết lộ bí mật kinh doanh, giữ được uy tín các bên trên thị trường.

+ Nhược điểm:

Tính cưỡng chế thi hành các quyết định của Trọng tài không cao vì Trọng tài không đại diện cho quyền lực tư pháp nhà nước.

Sự thành công trong việc giải quyết bằng Trọng tài phụ thuộc vào thái độ và tinh thần hợp tác của các bên tranh chấp.

Trọng tài không phải là cơ quan nhà nước nên có quyền lực nhà nước, do đó có thể gặp khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp trong vấn đề: xác minh thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định.

Giải quyết bằng Tòa án:

Với tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài bằng con đường Tòa án thì đây là một trong những nội dung tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án có các ưu và nhược điểm sau:

+ Ưu điểm:

Tòa án là cơ quan xét xử nhân danh nhà nước nên bản án quyết định của tòa được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước. Sau khi bản án, quyết định có hiệu lực thì cơ quan thi hành án là cơ quan chuyên trách và có đầy đủ bộ máy, phương tiện để thi hành bản án, quyết định đó.

Giải quyết bằng tòa án có thể qua nhiều cấp xét xử vì thế đảm bảo bản án, quyết định đó được chính xác, công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

Tòa án mang quyền lực nhà nước nên có thẩm quyền nhất định trong việc thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình xét xử.

Chi phí thấp hơn so với Trọng tài.

+ Nhược điểm:

Tốn nhiều thời gian, công sức của các bên tham gia tố tụng.

Nguyên tắc xét xử công khai sẽ làm cho các bên khó bảo vệ được bí mật kinh doanh hoặc uy tín của mình trong và sau quá trình xét xử.

Pháp luật nước nào sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp?

Căn cứ Điều 664 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về cách xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài như sau:

 1. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam.
 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo lựa chọn của các bên.
 3. Trường hợp không xác định được pháp luật áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đó.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng:

 • Tư vấn chiến lược giải quyết tranh chấp hợp đồng, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết tranh chấp hợp đồng sao cho có lợi nhất cho khách hàng.
 • Soạn thảo công văn trả lời hoặc công văn yêu cầu đối tác của khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến nội dung tranh chấp hợp đồng.
 • Cử luật sư tham gia các cuộc tiếp xúc, cuộc họp hoặc đàm phán với tư cách là luật sư của khách hàng để nhanh chóng giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn cho khách hàng về thủ tục, trình tự, hồ sơ khởi kiện vụ án ra tòa án hoặc trọng tài để giải quyết tranh chấp.
 • Nhận làm đại diện theo uỷ quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại toà án hoặc trọng tài.
 • Các dịch vụ khách liên quan đến tranh chấp hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

0987.748.111