Dịch vụ kế toán

CHỐT THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY KHÁC QUẬN - AZLAW
04 T10

CHỐT THUẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY KHÁC QUẬN - AZLAW

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở, một số trường hợp địa […]

Thuế chuyển nhượng cổ phần và những điều cần biết
08 T07

Thuế chuyển nhượng cổ phần và những điều cần biết

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông trong công ty cổ phần chuyển một phần hoặc toàn bộ cổ […]

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
06 T07

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

Trong thực tế nhiều doanh nghiệp có hoạt động thực hiện dự án đầu tư . Theo quy định của […]

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhật khẩu
06 T07

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhật khẩu

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu là vấn đề quan trọng mà hầu hết các doanh nghiệp […]

0987.748.111