Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn là việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư […]
admin2
01/10/2021

Chuyển nhượng vốn là việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp) cũng được xem là một khoản thu nhập khác đối với Doanh nghiệp. Khoản thu này có phải đóng thuế không? Cách tính thuế như thế nào? Bài viết dưới đây AZLAW sẽ cung cấp thông tin cho các bạn.

Khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn có phải đóng thuế?

Căn cứ vào Điều 14, Thông tư 78/2014/TT-BTC đề cập đến thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể :

– Thu nhập là việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp cho một hoặc nhiều tổ chức, hoặc cho cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thu nhập từ bán doanh nghiệp cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  Thuế suất thuế TNDN (20%)

Trong đó :

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng Giá mua của phần vốn chuyển nhượng Chi phí chuyển nhượng

– Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

– Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

– Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Bao gồm : chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh.

Ví dụ : Doanh nghiệp A góp 5 tỷ tiền mặt để thành lập doanh nghiệp xuất bánh kẹo sau đó doanh nghiệp A chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên Ông Nguyễn Văn A với giá là 7 tỷ đồng, vốn góp của doanh nghiệp A tại thời điểm chuyển nhượng trên sổ sách kế toán là 5 tỷ đồng, chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn là 0,5 tỷ đồng.

– Giá chuyển nhượng : 7 tỷ đồng

– Giá mua của phần vốn chuyển nhượng : 5 tỷ đồng

– Chi phí chuyển nhượng : 0,5 tỷ đồng

=>  Thu nhập để tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong trường hợp này là  (7 – 5 – 0,5) = 1,5 tỷ đồng.

Hồ sơ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  (đính kèm tại đây) ;
  • Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.
  •  Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  •  Bản chụp chứng nhận vốn góp;
  •  Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về  thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn. Qúy khách có thắc mắc cần tư vấn, giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AZLAW

Địa chỉ: K28, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mobile: 0987.748.111 – 024.22151888

Email: info@azlaw.com.vn    Website: https://azlaw.com.vn

0987.748.111