Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu […]
admin2
22/12/2021

Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch Covid đến nền kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư gặp không ít khó khăn trong việc triển khai mục tiêu dự án đầu tư, dẫn đến việc các doanh nghiệp FDI hoạt động không hiệu quả. Trước tình thế đó, chấm dứt dự án đầu tư và giải thể doanh nghiệp là sự lựa chọn tất yếu và tối ưu nhất. Giải thể doanh nghiệp mà đặc biệt giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những thủ tục phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức của doanh nghiệp. Vì vậy, để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách bài viết dưới đây. 

CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

 1. a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 2. b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 3. c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 4. d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

– Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d trên cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Bước 1: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngoài việc thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp thì còn phải thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Bước 2: Doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bước 3: Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp

Bước 5: Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 6: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

LƯU Ý KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP FDI

 • Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Doanh nghiệp kiểm tra và đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình giải thể doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động
 • Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, nếu Quý khách có thắc mắc về thủ tục này hay cần trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ với AZLAW:

AZLAW LAWFIRM & ACCOUNTING

K28, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0422.151.888 – 0987.748.111

Email: info@azlaw.com.vn

Website: https://azlaw.com.vn/

0987.748.111