Tư vấn luật doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần
24 T08

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện
19 T08

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền […]

Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện nước ngoài
17 T08

Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị […]

Thủ tục đóng văn phòng đại diện
16 T08

Thủ tục đóng văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền […]

Thủ tục và biên bản góp vốn bằng tài sản
27 T07

Thủ tục và biên bản góp vốn bằng tài sản

Theo số liệu thống kê cho thấy trong năm 2020 tổng số doanh nghiệp mới được thành lập là 134.941, […]

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
22 T07

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Thuế là một trong những nghĩa vụ quan trọng của một Doanh nghiệp đối với nhà nước. Theo quy định […]

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần
21 T07

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động vì nhu cầu về mở rộng kinh doanh sản xuất, mở rộng thị […]

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội
17 T05

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội

Bạn có ý định thành lập công ty tại Hà Nội để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình nhưng không biết cần phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như thế nào?

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021
12 T04

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài giúp các nhà đầu tư nắm được các quy định, thủ tục pháp lý và tạo điều kiện để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

0987.748.111