Doanh nghiệp xã hội là gì? Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Xuất hiện từ nhiều năm nay tại Việt Nam, các doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã có những đóng góp […]
admin2
30/07/2021

Xuất hiện từ nhiều năm nay tại Việt Nam, các doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ, xa lạ đối với nhiều người ở Việt Nam. Vậy doanh nghiệp xã hội là gì? Thực trạng các doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam ra sao và thủ tục thành lập như thế nào? Bài viết dưới đây của AZLAW gửi đến bạn đọc thông tin về loại hình doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp xã hội là gì?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

– Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

– Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

– Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

Với những tiêu chí trên và căn cứ thực tế hoạt động, doanh nghiệp xã hội thường được phân chia thành các loại hình sau:

DNXH phi lợi nhuận

DNXH không vì lợi nhuân

DNXH có định hướng xã hội, có lợi nhuận

– Hoạt động dưới hình thức các hình thức như: trung tâm, hội quỹ, câu lạc bộ,….

– Nguồn vốn hoạt động của họ đến từ việc thu hút các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư cho xã hội bằng việc đưa ra các chương trình, kế hoạch và các giải pháp mới, hữu ích để giải quyết các vấn đề xã hội.

– Hoạt động hoàn toàn không có mục tiêu vì lợi nhuận.

– Thông thường, đây là các doanh nghiệp do các doanh nhân, nhà đầu tư đã có nguồn vốn và tiềm lực tài chính tại các doanh nghiệp thông thường do họ sở hữu hoặc là thành viên/cổ đông

Doanh nghiệp phải tìm kiếm và thực hiện các cơ hội kinh doanh để có thể tự tạo ra lợi nhuận, mục đích cuối là nhằm để tái đầu tư đối với các mục tiêu về môi trường, xã hội.

Như vậy, có thể thấy rằng, doanh nghiệp xã hội giống với các doanh nghiệp khác vì đều tổ chức và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ DNXH được thành lập để giải quyết các vấn đề tồn tại của xã hội như đói nghèo, ô nhiễm môi trường, …

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;
  • Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp;
  • Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động;
  • Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DNXH sẽ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với hồ sơ phải có cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người sau đây ký:

– Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh;

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: các thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức;

– Đối với công ty cổ phần: cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thực trạng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam

Với mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường, vì lợi ích cộng đồng, vai trò của doanh nghiệp xã hội ngày càng được ghi nhận ở Việt Nam. Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã dần hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam, không phải ai cũng biết được về loại hình doanh nghiệp này. Như vậy, để phát triển doanh nghiệp xã hội, từ đó phát huy tác dụng tích cực, những giá trị xã hội tốt đẹp mà nó mang lại thì ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan còn đặc biệt cần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông tin tích cực và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư, các nguồn tài trợ và của toàn xã hội.

0987.748.111