Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Giấy phép lao động (hay còn gọi là work permit) là loại giấy tờ pháp lý đảm bảo điều kiện […]
admin2
19/07/2021

Giấy phép lao động (hay còn gọi là work permit) là loại giấy tờ pháp lý đảm bảo điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Pháp luật quy định một số trường hợp được miễn giấy phép lao động. Vậy thủ tục miễn giấy phép lao động được quy định như thế nào? Hồ sơ gồm những tài liệu gì? Bài viết dưới đây AZLAW sẽ giải đáp những thắc mắc:

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Đối tượng miễn giấy phép lao động:

Được quy định tại Điều 7, Nghị định 152/2020/NĐ-CP gồm:

 1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 4. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
 5. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 6. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 7. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 8. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 9. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 10. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 11. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 12. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
 13. Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
 14. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 15. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 16. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 17. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
 18. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 19. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
 20. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

Quý khách cần chuẩn bị tài liệu sau:

 •         Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh của công ty
 •         Giấy giấy khám sức khỏe của người lao động
 •         Bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động
 •         Giấy tờ chứng minh được miễn Giấy phép lao động

Trình tự tiến hành miễn giấy phép lao động

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài (trừ trường hợp được miễn)

Bước 2: Nộp hồ xin miễn Giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Hồ sơ miễn giấy phép lao động gồm:

1) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

2)  Giấy giấy khám sức khỏe 

3) Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

4) Bản sao có chứng thực hộ chiếu 

5) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Bước 3: Cơ quan nhà nước cấp giấy nhận nếu hồ sơ đáp ứng đầu đủ các điều kiện luật định

Trên đây, là bài viết khái quát về thủ tục xin miễn Giấy phép lao động của AZLAW. Trường hợp có thắc mắc hoặc cần tư vấn kỹ,  vui lòng liên hệ  Hotline: 0987.748.111 hoăc email: info@azlaw.com.vn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc giấy phép lao động, chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho quý khách.

0987.748.111