Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Work Permit cho người nước ngoài hay còn gọi là giấy phép lao động cho người nước ngoài, là loại […]
admin2
19/07/2021

Work Permit cho người nước ngoài hay còn gọi là giấy phép lao động cho người nước ngoài, là loại giấy phép cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Đây là loại giấy tờ pháp lý quan trọng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Gia hạn giấy phép lao động là vấn đề đang được rất nhiều doanh nghiệp cũng như lao động nước ngoài tại Việt Nam quan tâm hiện nay, đặc biệt khi có nhiều thay đổi về quy định gia hạn giấy phép lao động Việt Nam theo Bộ luật lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Vậy gia hạn giấy phép lao động là gì? Thủ tục gia hạn như thế nào? Hồ sơ gia hạn gồm những gì? Trong bài viết này, AZLAW sẽ trình bày tổng quát các thông tin liên quan đến việc gia hạn work permit cho lao động nước ngoài.

Gia hạn giấy phép lao động là gì?

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là việc gia hạn thời hạn của giấy phép lao động sắp hết hiệu lực, để người nước ngoài tiếp tục được làm việc hợp pháp tại Việt nam theo đúng vị trí, chức danh và người sử dụng lao động trong giấy phép lao động chuẩn bị hết hạn.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định các điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động, đó là:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động cùng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài

Trước khi nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động sẽ cần hoàn thành Văn bản giải thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Sau đó, ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn giấy phép lao động hiện tại, người sử dụng lao động phải nộp Văn bản giải trình này lên Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận như cầu sử dụng lao động nước ngoài trước đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 3: Xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động với người được gia hạn giấy phép lao động

Sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được gia hạn.

Bước 5: Gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã gia hạn giấy phép lao động đó.

Giấy phép lao động được gia hạn bao nhiêu lần?

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Trong trường hợp người lao động nước ngoài đã làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động mà vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới.

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của các văn bản ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động nhưng không quá 02 năm và chỉ được gia hạn 01 lần. Theo đó, các văn bản ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động được gia hạn giấy phép lao động cũng cần có thời giạn phù hợp, Cụ thể các văn bản sau cũng chỉ có thể có thời hạn không quá 02 năm theo thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;
 • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Như vậy, AZLAW đã giới thiệu tất cả các thông tin về việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả thông tin về hồ sơ, thủ tục, thời hạn. Nếu quý khách muốn được tư vấn gia hạn giấy phép lao động hoặc sử dụng dịch vụ gia hạn giấy phép lao động tại AZLAW, hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0987.748.111 hoăc email: info@azlaw.com.vn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc giấy phép lao động, dịch vụ giấy phép lao động của chúng tôi chắc chắn sẽ khiến quý khách hài lòng.

0987.748.111