Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) là sắc thuế tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh […]
admin2
29/09/2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) là sắc thuế tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập khác của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế trong kỳ tính thuế và có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước. Bài viết dưới đây, AZLAW cung cấp đến bạn đọc cách tạm tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế TNDN tạm tính là gì?

Thuế TNDN tạm tính theo là khoản thuế phát sinh trong kỳ tính thuế mà doanh nghiệp phải tạm nộp.

Cách tính thuế TNDN tạm tính 

Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế  Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) Thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  Thu nhập được miễn thuế  Các khoản kết chuyển lỗ

►Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế  = Doanh thu  Chi phí được trừ  Các khoản thu nhập khác

Nếu doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

►Thu nhập được miễn thuế: 

Được quy định tại Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN. Theo đó doanh nghiệp sẽ không phải nộp thuế TNDN khi có thu nhập từ các hoạt động kinh doanh đó.

►Các khoản lỗ kết chuyển:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Thuế suất thuế TNDN năm 2021

– Mức thuế suất hiện nay là  20%

– Đối với các doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50%

Trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

Doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN.

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý

Theo quy định tại Điều 17 thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 quy định :

– Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý, chỉ cần tính ra số thuế TNDN phải nộp để tạm nộp theo quy định.

– Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế TNDN phải nộp trong quý = ( Thu nhập tính thuế  trong quý Phần trích lập quỹ KH&CN trong quý (nếu có) ) Thuế suất thuế TNDN

Quy định nộp thuế TNDN tạm tính

– Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính); Và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

– Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

– Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Lưu ý : Căn cứ vào điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thì:

Nếu tổng số tiền doanh nghiệp tạm nộp 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số tiền trên tờ khai quyết toán thuế TNDN , Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp cho số tiền chênh lệch đó tính từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về cách tính và quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Qúy khách có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AZLAW

Địa chỉ: K28, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mobile: 0987.748.111 – 024.22151888

Email: info@azlaw.com.vn    Website: https://azlaw.com.vn

0987.748.111